Новини

Политика за животни

 Допуска се настаняване с домащен любимец до 3 кг, като се заплаща еднократна такса от 20.00 лв.
Изисквания при престой с домашен любимец:
-    Гостите трябва предварително да упоменат в своята резервация, че ще бъдат с домашен любимец 
-    В общите части на хотела, домашният любимец трябва да бъде на каишка или да го носите. 
-    Домашният любимец не трябва да се оставя без надзор. 
-    Достъпът на животни не е разрешен във всички ресторанта и спа центъра.
-    Всякакви нарушения трябва да бъдат прекратени, за да се гарантира, че останалите гости няма да са обезпокоявани. 
-    Гостът носи отговорност за всички имуществени вреди и/или телесни повреди, произтичащи от домашния любимец. Хотелът си запазва правото да начисли по сметка на стаята, стойността на несените щети.